Facebook

Overzicht taken

Overzicht organisatorische

Overzicht organisatorische en sociale activiteiten Centraal Wonen Zevenkamp okt. 2016

Organisatorische woonactiviteiten CW7

Onderwerp

Activiteit

Benodigd aantal personen

Bestuur (via Anton)

Bijeenkomst bestuur

3

 

Coördinerende werkzaamheden bestuursleden

 

 

Voorzitter/Secretaris/Penningmeesterschap

 

 

WAWO

 

Werkgroep sociocratie

(via Anton)

Voorbespreken onderwerpen

4

 

Uitvoeren bijeenkomsten

2

Nieuwsbrief (via Els)

Opstellen nieuwsbrief

 1 layout en planning

2 interviewers

1 tekenaar

Logeerkamers (via Wilma en Lisanne)

Coördinatie en inrichting

2

WVC (via Corine)

Bijeenkomst commissie  en coördinerende werkzaamheden commissieleden

5

PR commissie (via Karel)

Bijeenkomst commissie

3

 

Coördinerende werkzaamheden commissieleden

 

 

Maandelijkse rondleiding 

 

Tuinplan  onderhoudscommissie)

Organisatie plan

7

 

Uitvoering werkzaamheden plan in 2016

Meerdere personen

Onderhoudscommissie (alleen commissie, niet de werkzaamheden zelf) (via Nienke)

Bijeenkomst commissie

Minimaal 3

 

Coördinerende werkzaamheden commissieleden

 

Tuinonderhoud (via ..)

Gras maaien

3

 

Algemeen tuinonderhoud (snoeien hagen 2x/jr en struiken en versnipperen/verwerken snoeiafval, onkruid verwijderen, bestrating onkruidvrij en schoon houden/vegen)

15

Onderhoud CW7 anders dan de tuinen (via Nienke)

Ramen zemen 2 keer per jaar

8

 

Gangen schoonmaken

Aangrenzende bewoners

 

Klusterruimtes

Gebruikers klusters

Moestuincommissie (via ?)

Bijeenkomst commissie

2

 

Coördinerende werkzaamheden commissieleden

 

 

Werkzaamheden moestuin

0

Activiteitencommissie* (via Anton)

Bijeenkomst commissie

3

 

Coördinerende werkzaamheden commissieleden

 

Pameijer (via Karel)

Contactpersoonschap

1

Bakfiets (via Karel)

Onderhoud en beheer

2

Website (Roeland,Karel)

Onderhoud en beheer

1

Klusterbeheer (niet de inhoudelijke activiteiten!)

Kroegcommissie (Paul)

7

 

Zevende kluster (?)

1

 

Staminee (Truike)

1

 

Creakluster (Paulien)

1

 

Noorderlicht (Marina)

1

 

Stilteruimte (Daniëlle)

1

 

August (Bert)

1

 

Klussenkluster (Martin)

1

 

Beheer wasmachineruimtes

3

 

Onderhoud klusterruimtes

2

 

 

Sociale activiteiten

 

Onderwerp

Activiteit

Benodigd aantal personen is wisselend

 

Activiteiten (Opzoomeren, Appelfestival, Sinterklaas , lustrum 35 jaar, etc.)

 

 

Klusteraktiviteiten (zonder klusterbeheer)

 

 

Schoonmaken klusters en klein onderhoud

 

 

Bardienst kroeg

 

 

Georganiseerde mantelzorg

 

 

Bijwonen discussiemiddagen en plenaires

 

 

 

1

 
 

Afdrukken